Træning igen, jubi, men læst først dette. Hilsen coronaudvalget.

46

Træning igen, JUBII – Men, læs først her!

Fra mandag den 1. marts er Corona restriktionerne lempet så meget, at vi åbner op for træning igen 😊

Vi har opdateret klubbens 10 bud – 5 nye og 5 gamle – og når holdet har styr på dem, så er det bare om at sætte i gang.

Reglerne er som altid temmelig firkantede, men vi vil gerne sikre, at intentionerne overholdes og bidrage til, at risiko for smitte holdes nede. Så er der større chancer for, at der åbnes yderligere op for kampe mv. omkring den 15. marts, hvor man vil se på evt. nye tiltag og/eller lempelser.

HUSK, spørg først – handl senere. Så hvis i tvivl, kontakt Coronaudvalget (ungdomsudvalget@b1908.com).

Vi glæder os til at se jer på banerne igen 😊 😊 😊

B1908’s 10 Corona-Bud.

De fem nye

1) Kontakt Kok – 2963 8552 (drengehold) eller Morten M. – 6179 2448 (pigehold) og tal de øvrige ni bud igennem, inden I sætter i gang.

2) Ift. kampafvikling, henstiller klubben til, at vi ikke inviterer hold udefra til kamp. Denne henstilling gælder i første omgang i uge 9 og 10 (til og med 14. marts), og så ser vi om ikke dette kan bidrage til yderligere lempelser efter 15/3.

I stedet opfordrer vi til, at den kommende periode bruges til at spille nogle interne kampe i 8’er-regi, fx 7v7, 8v8 eller 9v9.
Mht. 11v11, så kan man ikke have udskiftningsspillere stående uden for hegnet og så på den måde holde sig under 25.

3) Test er ikke et krav for at kunne deltage, men vi opfordrer til, at alle bliver testet min. 1 gang ugentligt. Vi henstiller til, at denne opfordring bliver kommunikeret videre ud til forældre og spillere på jeres årgange.
Den enkelte træner må dog gerne have test som krav på sit hold.

4) For at undgå at vi klumper sammen, så bedes man følge skiltene, når man skal ind og ud på banen. Der er sat tydelige skilte op på hhv. ny og gammel kunst.

5) Vinterbaneplanen gælder. Alle skal stoppe deres træning mindst 10 minutter før, tiden slutter, så man har pakket sammen og har forladt banen, inden det næste hold kommer.

De fem gamle

6) Læs DBUs opdaterede protokol grundigt igennem. Den findes her -> https://dbu.dk/…/protokol-for-dansk-fodbold-version-18…. Vær særlig obs på baneinddeling og afstand.

7) Forsamlingsforbuddet på 25 tæller alle, der er til stede på en bane. En træner kan kun træne én gruppe om dagen, og der skal være min. 1 voksentræner pr. gruppe. En voksentræner er fortsat en fast B1908-træner med børneattest.

8) Hvis der er mere end 24 spillere på en årgang, så skal tilmelding og holdinddeling ske, inden træning igangsættes, og spillerne skal være informeret herom (fx via Kampklar)

9) Ligesom sidst, så tilbyder klubben rengøring af bolde og små toppe samt vask af veste efter hver træning mandag – fredag. Brugte materialer stilles i omklædning 1, og så vil de være klar til næste gang i omklædning 2 eller i eget bur. Bolde skal være i de orange net med max 10 bold i hver.

Sorte mål og andre materialer står man selv for – ingen ændringer her.

OBS. Hvis man ikke benytter sig af klubbens tilbud om rengøring, skal man selv rengøre alle materialer. Det kræver, at man rækker ud til ”Røde” og får en kort instruktion først.

10) På alle kunstbaner, er der kun adgang for personer, der aktivt deltager i de sportslige aktiviteter -> dvs. trænere, holdledere og spillere. Tilskuere og forældre har ikke adgang inden for hegnene – heller ikke selvom forsamlingsforbuddet overholdes.

DEL
Tidligere artikelNyt fra Baby bold
Næste artikelHjertestarter