Struktur Ungdom

Struktur i B&U

B 1908  Ungdom (B&U) har i dag omkring 700 aktive spillere, det er ret mange og derfor har vi opdelt B&U i forskellige afdelinger.

Det er for at rette vores hjælp mod de mere specifikke behov, der kan være ret forskellige. Vi er en klub med plads til alle, det kræver dog lidt omtanke. Nogle træner en enkelt gang om ugen og prioriterer “hygge og sjov”, andre træner og spiller op til 5 gange om ugen og spiller divisionsfodbold. Der imellem er der alle mulige scenarier.

Myndighed
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, her vælges en bestyrelse. I denne bestyrelse er der en Ungdomsformand, somer øverste leder for B&U. Der sidder også i bestyrelsen en Ungdomskasserer, som i samarbejde med Ungdomsformanden varetager de økonomiske betragtninger.

I B&U opdeler vi så igen i hverdagspraksis, herunder en Pigeafdeling, en Børneafdeling-Drengebreddeafdeling og en Talentafdeling.

Der er for de enkelte afdelinger eller årgange en afdelingsleder. Disse varetager det daglige ansvar, så trænere for det meste kan koncentrere sig om det sportslige.

Se en ansvarbeskrivelse for ledere og trænere Her.

Forældre
Man kan ikke drive en fodboldklub uden forældre, så det er altid nødvendigt, at antal af forældre hjælper lidt til omkring de forskellige hold. Det kan være som holdleder, med frugt eller kørsel. De enkelte hold og afdelinger får det altid til at fungere og gennem forældremøder kan man aftale, hvem somhar tid og lyst til at medvirke. Det sker gerne meget tidligt i barnets fodboldtid og vores erfaring er, at forældre på et hold også får en social gruppe, som de er medlem af i mange år, ja måske årtier.

I øvrigt vil vi gerne henvise til vores klubs Code of Conduct, som vi beder alle forældre om at gennemlæse.