Så fik vi afholdt årets ordinære generalforsamling

174

Tirsdag den 8. september fik vi endelig afholdt årets generalforsamling, selvom det var lige før vi blev nød til at udsætte den igen pga. ændringer i forsamlingsforbuddet.

Bestyrelsen beretning blev taget til efterretning og kassereren kunne igen præsentere et regnskab med overskud.

Formanden takkede de mange frivillige ledere i klubben for deres stor arbejde, ikke mindst set i lyset af den vanskelige situation med corona.

På bestyrelsessiden blev der skiftet lidt ud, idet Brita var udtrådt i løbet af året og Lars ikke ønskede genvalg. Ny mand i bestyrelsen (en gammel kending) blev Dex. Bestyrelsen takkede både Brita og Lars for deres indsats og bød Dex velkommen, vi glæder og til samarbejdet.

Gundorph pokalen blev givet til Kenneth (Knæ) som følge at hans mangeårige indsats i klubben, både som træner og bestyrelsesmedlem.

Holger Skrøder pokalen (som gives til en person der har lavet en ekstraordinær indsats i og omkring klubhuset) gik i år til Dennis (Røde) for hans store indsats.

Generalforsamlingen blev traditionen afsluttet med en B1908-Hurra – og så var det tid til landskamp.

Referat for generalforsamlingen vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen