Repræsentantskabsmøde og nyt fra DBUK

55

DBU København holder repræsentantskabsmøde den 25/2, B1908 er naturligvis repræsenteret ved Torben og Bent fra bestyrelsen.

Fra årets beretning/indkaldelse fremgår det bl.a.

  • At der skal tages stilling til en principerklæring om at bestyrelsen får mandat til fortsat at indgå konstruktivt i arbejdet med at danne en ny organisering i dansk breddefodbold.
  • Lovændringsforslag om sammensætningen af DBUK appeludvalg.
  • 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg (alle er villige til genvalg), og at Ole Sønder fra Tårnby FF opstiller som ny kandidat til bestyrelsen.
  • At årets overskud på kr. 491.000 foreslås overført til næste år.
  • Formanden kommer i sin beretning ind på arbejdet omkring reform af organiseringen af dansk bredde fodbold. Faciliteter til den københavnske fodbold er fortsat et højt prioriteret område. EM i 2020. Focus/målsætning for pigefodbolden. ”Det gode fodboldmiljø” som på sigt skal erstatte Holdninger og Handlinger.
  • DBUK har 162 klubber som samlet har 42.019 medlemmer. B1908 er nr. 16 med 906 medlemmer. På pige/kvindesiden er B1908 den 9 største klub med 195 medlemmer, en stigning på 16% i forhold til året før. B1908 har i 2018 fået 11 udvisninger hvilket er 1 mindre end i 2017 – så det går den rigtige vej. Til gengæld har forseelserne givet væsentlige flere karantænedag, hvilket desværre kun kan betyde at forseelserne har været alvorligere. I 2018 var der desværre 278 der blev taberdømt fordi ikke havde udfyldt holdkort (tal til eftertanke).