Pigeafdelingen i B1908 kipper med flaget i KBU regi

139

Pigeafdelingen i B1908 har med bestyrelsens opbakning indgået i et nyt KBU projekt der skal skaffe flere piger til de Københavnske fodboldklubber. En del klubber har slet ikke piger, andre klubber har et eller to pigehold men kan ikke få flere medlemmer og ganske få klubber har systematiseret rekrutteringsprocessen – en af de klubber der har styr på rekrutteringsprocessen er B1908.

Selv skriver DBU om processen i København:

Københavnske piger spiller også fodbold. Det er mottoet for DBU Københavns pigearbejdsgruppe, som arbejder for at få flere piger på banen i København, der sammenlignet med andre områder i Danmark scorer lavt på antallet af pigespillere.

DBU´s nye udviklingspulje, som deler penge ud til strategiske indsatsområde har også set potentialet for vækst i København. Derfor har DBU København og foreløbigt 11 klubber fået en økonomisk håndsrækning, der skal understøtte opstarten af nye årgange og igangsætning af en tidlig rekrutteringsproces, som skal få flere piger til at spille fodbold.

B1908 kommer til at deltage aktivt i en arbejdsgruppe der skal definere en effektiv rekrutteringsproces.

Vi mener ikke selv at vi har et problem med at få rekrutteret de yngre pigeårgange i B1908. Til gengæld har vi et problem med at finde modstandere at spille mod. Vores forventning er at vi til næste sommer når pigehold for årgang 2013 startes kan komme ud og spille kampe med det samme.

Mødet blev afholdt onsdag den 17 Janaur 2017 kl 17:00 i Hellas Boldklubs lokaler.

Det bliver spændende at se om initiativet betyder flere fodboldpiger i København generelt og i B1908 i særdeleshed.

Omkring 30 repræsentanter fro Københavnske klubber og KBU var onsdag aften samlet i Hellas lille klubhus i Engdraget for at se på hvad der kan gøres for at rekruttere flere unge piger til de Københavnske fodboldklubber. B1908 var naturligvis også repræsenteret.