Nyt projekt i B1908

97

B1908 går i foråret i gang med et nyt projekt hvis formål er at inkludere psykisk sårbare og udsatte målgrupper i vores fællesskaber som spillere og frivillige.

Vi glæder os enormt meget til at komme i gang og vi føler det er det helt rigtige projekt for en klub med så mange engagerede frivillige som vi har i B1908” udtaler Morten Skaarup som driver projektet for klubben. Thomas Hansen fra bestyrelsen tilføjer “vi har store forhåbninger til projektet. Der er så meget god energi i klubben og hvis vi kan kanalisere den energi ud i noget positivt for sårbare og udsatte fra lokalområdet så gør vi lige netop den forskel som lokal forankret fodboldklub som mange af os går og drømmer om.”

Projektet er et bredt samarbejde mellem OMBOLD, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og Socialforvaltningen, tre sociale tilbud fra forskellige områder i København og så B1908 og 2 andre Københavnske fodboldklubber. Der er tildelt midler fra Socialstyrelsens Fælleskabspulje så projektet kan holdes kørende de næste 3 år.

Helt konkret skal B1908 prøve at inkludere psykisk sårbare og udsatte målgrupper i foreningsidrættens fællesskaber som spillere og frivillige. Det skal ske gennem aktiviteter i fodboldklubber, der tager hensyn til de udsatte spillers livssituation og sociale funktionsniveau. Og det er den arbejdsopgave vi går i gang med at planlægge nu under kyndig styring fra Morten Skaarups side.

B1908 har igennem en årrække haft undervisning i design for unge udsatte i klubbens lokaler i dagtimerne og har siden i sommers har undervisning i køkkenet ligeledes ofr unge udsatte or sårbare. Og vi skal nu udvide dette sociale arbejde til det vi er allerbedst til i B1908 – nemlig fodbold og det er vi selvfølgelig superglade for.

”Udsatte og mennesker med psykisk sygdom er langt oftere ramt af ensomhed og social isolation end resten af befolkningen,” fortæller Mia Nyegaard (B) socialborgmester i København og fortsætter: ”Idræt og foreningsliv, hvor fællesskabet er i fokus, er en rigtig god måde at skabe nye sociale relationer og give deltagerne et betydeligt socialt, sundhedsmæssigt og personligt udbytte. OMBOLD har altid haft en høj stjerne hos mig, og jeg glæder mig til at følge det nye projekt.”

Kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Å), er glad for, at der er etablereret et bredt samarbejde mellem aktører inden for idrætten og det sociale område.

”Flere skal ind i de sunde fællesskaber. Men socialt udsatte kan have svært ved at finde vej til foreningslivet og idrætsfællesskaberne, og det skal dette projekt være med til at ændre. Fodbold er nemlig fællesskab, socialt samvær og sved på panden. Samtidig er det målet, at fodboldprojektet skal skabe nye metoder til at styrke samarbejdet mellem de sociale tilbud og idrætsforeningerne,” siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å).et, nikke genkendende til

OMBOLDs direktør, Martin S. Pedersen, er begejstret og ser et kæmpe potentiale i samarbejdet.

Vi ved af erfaringat fodbolden og det fællesskab, der følger med, gør en kæmpe forskel i hverdagen for udsatte mennesker og er med til at få dem ud af ensomhed. Det er dog ikke noget, der sker af sig selv og kræverat de udsatte målgrupper får lidt hjælp med på vejen. Med det brede samarbejde mellem foreningsidrætten, kommunen og sociale aktører, der har den daglige kontakt til målgruppener jeg overbevist om, at vi kan få skabt optimale betingelser for inklusion af mennesker i udsatte positioner i foreningslivets fællesskaber.

Fakta:

OMBOLD engagerer årligt mere end 1.200 spillere i landsdækkende stævner og mesterskaber og fastholder mere end 200 spillere ugentligt i træninger og turneringer i alle større byer over hele Danmark. OMBOLD er også ansvarlig for at udtage og træne det danske hjemløselandshold i fodbold, som repræsenterer Danmark ved det årlige Homeless World Cup med deltagelse af 52 nationer.

Dette er en