Nyt fra Sundby Idrætspark – bl.a. nyt om ungecenter og bemanding

85

Der er netop afholdt åbent brugergruppemøde i SI med følgende dagsorden:

Dagsorden:
1. Velkomst ved Thomas Bøgh
2. Orientering om brugerbestyrelsesarbejdet
3. Præsentation af ungecenter i Sundby Idrætspark
4. Status for de to anlæg; herunder orientering om den politiske beslutning om, at der igen skal være bemanding i Sundby Idrætspark
5. Diverse

Kort uddrag af enkelte punkter på mødet:

Præsentation af ungecenter i Sundby Idrætspark
Rune Høyrup Lauridsen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og Astrid Marie Sonne fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) fremlagde det nye projekt vedrørende et ungecenter lokaliseret i Sundby Idrætspark. Et foreløbigt udkast til ungecenteret bliver præsenteret med dertilhørende skitse af hvordan centeret kunne se ud. Hvis der gives planlægningsmidler til projektet i Overførselssagen 19/20, skal der dog være en proces som bl.a. involverer foreningerne og andre brugere og skal fastslå, hvordan den konkrete fysiske udformning skal være.

Bemanding: Grundet uro og tryghed er der i Københavns Kommune taget en politisk beslutning om at give fuld bemanding på fire anlæg i kommunen. Således vil der pr. den 1. januar 2020 være bemanding i Sundby Idrætspark mandag – fredag fra kl. 15.00 til anlæggets lukketid, samt i weekendens åbningstid.