Nyt fra Søren Erik Jensens Fond.

45

Søren Erik Jensens fond til fordel for ungdommen i B1908 nedlægges.

Fondens bestyrelse har besluttet at nedlægge fonden og Justitsministeriet/Civilstyrelsen har godkendt ophævelsen af fonden.

Reglerne for fonde af denne karakter er blevet ændret, og fondens kapital ligger langt under de minimumskrav som myndighederne i dag stiller krav om. Fondens midler har været placeret i Forvaltningsinstituttet.  I nogle år har afkastet kun netop kunnet dække de omkostninger som fonden har til revisor, bank m.v. De seneste år har der derfor ikke været mulighed for de helt store udlodninger. Som situationen ser ud nu, og med et forventet fortsat meget lavt renteniveau besluttede fonden bestyrelsen at undersøge muligheder for at nedlægge fonden og uddele hele fondens formue til ungdommen. Afvikling af fondens foretages i samarbejde med Alpha advokaterne og statsaut. revisor Henrik W. Jørgensen.

Fonden blev stiftet i 1996 og har gennem årene støttet ungdommen med næsten kr. 180.000. Støtten er primært gået til fodboldrejser, både i ind- og udland, samt til stævner, træningslejre o. lign.

Fondens stifter Tapetserermester Søren Erik Jensen , som i øvrigt blev født i 1908, var medlem at klubben lige til hans død i 2005. Han var i en langårrække meget aktiv i klubben både som spiller og træner, men også som leder. I årene 1938-1941 var han formand for klubben.

Fondens bestyrelse kom til at består af Jens Ørum, Poul Larsen og Bent Fischer (formand). Efterfølgende er både Jens og Poul døde og er blevet er erstattet af Finn Juel Larsen og Henrik Seiersen. Finn Juel er æresmedlem i klubben og var i en lang årrække træner, bestyrelsesmedlem og ungdomsformand. Henrik har også været både træner, bestyrelsesmedlem og ungdomsformand. Undertegnede har været aktiv i klubben siden 1988, både som medlem af ungdomsbestyrelsen, træner, holdleder og bestyrelsesmedlem i knap 25 år.

Fonden begynder nu at uddele midler fra fondens grundkapital, og det er bestyrelsens forventning at fonden kan være helt afviklet i løbet af et par år. Bestyrelsen har besluttet, at uddele midler i følgende puljer, naturligvis i overensstemmelse med fondens vedtægter.

  • Tilskud til rejser, stævner o. lign.
  • Tilskud til materialer
  • Babyfodbold
  • Klubhus (spec. rettet mod ungdommens brug af klubhuset)

Det er kun ungdomsafdelingen der kan søge, så kære trænere og ledere , hvis i vil have andel i midlerne så søg.

Ansøgning sendes til fondens bestyrelse v/formand Bent Fischer på bent.fischer@privat.dk, og bør indeholde følgende oplysninger: Hold/årgang/afdelings-betegnelse, antal spillere, træner/leder, formål, budget, egenbetaling, kontooplysninger og naturligvis det beløb der ansøges om.

Med venlig hilsen

Fondens bestyrelse, Finn, Henrik og Bent.