Nyt fra Søren Erik Jensens fond til fordel for ungdommen i B1908

78

Som tidligere meddelt er Søren Erik Jensens fond til fordel for ungdommen i B1908 under afvikling, men der er stadig midler at søge. Til ture/rejser m.v.

Fonden har det seneste halve år uddelt rigtigt mange penge, i alt over kr. 70.000.

Vi har støttet rigtig mange forskellige ungdomshold, så de kan komme på tur/rejse (Spanien, Italien, Tyskland og Danske stævner o.s.v.), herudover har vi støttet ungdommen med materialer, bolde til både piger og drenge, indkøb af små mål m.v. Fonden betalt også for nissehuer til jueloptoget.

Ansøgninger sendes til formand Bent Fischer, bent.fischer@privat.dk.

Fondens bestyrelse består ud over Bent, også af æresmedlem Finn Juel Larsen og tidl. Ungdomsformand Henrik Seiersen.