Nyt fra DBU København – hensigtserklæring

Nyt fra DBU København – hensigtserklæring

139

JA TIL TURNERINGSFODBOLD

Ja er dog fortsat afhængig af: 1. forsamlingsforbuddet hæves 2. Lempelse af krav fra myndighederne Derfor er ja ikke definitivt men en hensigt.

JA TIL TURNERINGSFODBOLD
AF: DBU København kommunikation// 

DBU Københavns bestyrelse besluttede på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj at de seniorrækker, hvor kun den første turneringshalvdel er afviklet i efteråret 2019, genoptages fra medio juni, og færdigspilles helt i august/september måned.

Øvrige seniorrækker suspenderes og gennemføres ikke. I stedet kan klubberne tilmelde hold til ”Sommerbold”, som også tilbydes ungdom og børnehold.

Hvorfor siger bestyrelsen ja?

Torsdag og fredag den 14-15. maj afholdt DBU København’s turneringsafdeling rækkemøder med et bredt repræsentativt udsnit af de Københavnske klubber.

Formålet var at få tilkendegivelser omkring sportslig afvikling af turneringen, samt om der var villighed, som klub, til at spille kampe, lidt ind i den sommerferie (juli) som vi kender den i dag.

Her var klubbernes tilbagemelding et klart ja, ud fra to prioriteter:

” – Vi vil spille….

og afvikle turneringen ud fra en sportslig retfærdig afvikling.”

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at vi har taget denne beslutning, da det var et klart ønske fra et flertal af klubberne. Vi har i dag kontaktet samtlige københavnske klubber i Københavnsserien for herrer, og kun en enkelt klub var ikke tilhænger af at gennemføre turneringen.

Vi er her for at spille fodbold, og det er det, vi gør”, siger DBU Københavns formand, Jesper Gradert.

Formanden understreger, at der arbejdes med at skabe de bedste rammer og betingelser for klubberne, og at dette også vil indebære midlertidige korrektioner i bøder og gebyrer.

Det handler ikke om at de klubber, som af den ene eller anden grund ikke kan stille hold grundet ferie el. lign. efterfølgende skal have en række administrative bøder, det ønsker vi ikke” , slutter formanden.

Afvikling:

Vi fortsætter så snart myndighederne tillader dette frem til start juli, og afvikler den resterende del af turneringen fra medio august og slutter primo september. Sæsonstart efterår vil blive medio september måned. Hvis myndighederne ikke giver mulighed for at spille turneringsfodbold fra medio juni måned, så aflyses alt.

En detaljeret oversigt udsendes til klubberne hurtigst muligt.

LLLLL
oooooo PPPPP