NEDLUKNINGEN AF DANSK FODBOLD FORTSÆTTER

54

Statsminister Mette Frederiksen har her til eftermiddag meddelt, at den delvise nedlukning af det danske samfund fortsætter til og med den 13. april 2020. Dette gælder dermed også for fodboldens verden.

Mandag eftermiddag meddelte statsminister Mette Frederiksen, at restriktionerne i det danske samfund forlænges til efter påske i et forsøg på at mindske spredningen af coronavirus i Danmark.

I DBU og DBU Bredde bakker vi naturligvis op om myndighedernes retningslinjer. Det betyder, at alle vores aktiviteter aflyses til og med den 13. april 2020. Samtidig opfordres fodboldklubberne til at gøre det samme.

  • I fodbold-Danmark vil vi naturligvis gøre vores for, at færrest mulige bliver smittet af coronavirussen. Normalvis er rigtig mange mennesker i berøring med hinanden i fodboldens verden, men sådan kan vi ikke samles lige nu. Vi følger myndighedernes anbefalinger og bakker op, og aflyser derfor alle vores aktiviteter i denne tid, udtaler Bent Clausen, formand for DBU’s breddekomité og næstformand i DBU’s bestyrelse.

DBU Bredde repræsenterer landets godt 1.600 breddefodboldklubber med i alt 329.000 medlemmer.

  • I DBU Bredde aflyser alle seks lokalunioner alle fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, samt klubbesøg og andre arrangementer. Vi opfordrer selvfølgelig også alle vores klubber til at følge myndighedernes anbefalinger og regler. Vi er fuldt ud klar over, at forlængelsen af den nuværende nedlukningsperiode vil påvirke fodbolden og mange fodboldklubber negativt, men vi har den klare opfattelse, at vores samfundsmæssige ansvar vægter højest i denne situation, udtaler Lars Albæk, formand for DBU Bredde.

Udmeldinger om lokale forhold for eksempel om turneringer vil i de kommende dage være at finde på hver enkelt lokalunions hjemmeside.

Meddelelse til klubberne i DBU København

Med baggrund i Statsministerens og Sundhedsmyndighedernes forlængelse af COVID-19 (Corona-virusset) forlænges nedlukningen af fodboldaktiviteter til 2. Påskedag/13. april 2020.

”Den nye periode med nedlukning til og med 2. påskedag, indeholder 476 programsatte turneringskampe. Disse kampe vi vil udsætte og programfastsætte til senere datoer i turneringsåret. For nuværende skal klubberne ikke gøre noget, men kan blive bedt om dette på et senere tidspunkt”, siger Michael Nyegaard, teamleder for turningsafdelingen i DBU København.

DBU København vil dog allerede nu forlænge de respektive turneringer med yderligere datoer i juni. Dette indbefatter at afviklingen af turneringerne ikke bliver så sammenpresset. Såfremt der åbnes op igen, vil der være mulighed for at flytte disse kampe til afvikling på tidligere tidspunkter.

“Alene i april måned har vi mere end 2100 kampe til afvikling i Hovedstadsområdet, lidt over halvdelen af disse er børnekampe, så der er mange kampe, der skal jongleres på plads, så de er klar, når vi igen for lov til at komme ud og spille fodbold”, siger Michael Nyegaard.

Har I spørgsmål til ovenstående bedes disse rettes til turnering@dbukoebenhavn.dk