Medlemskab

Bemærk at det er meget vigtigt, at du læser indholdet på denne side, således at du er oplyst om Boldklubben 1908´s betingelser for medlemskab. Ved indgåelse af medlemsskab accepterer du disse betingelser. Betingelserne er ikke ens for de forskellige medlemskaber.

(Udmeldelseslink nederst på siden)

Ved indmeldelse betales til enver tid et gebyr. Derefter opdeler vi medlemskaber i flere kategorier som har forskellige betingelser, hvilke kan læses nedenfor:

Passive
400 kr. årligt.

Er altid gældende for det kalenderår de opkræves for. Man betaler forud. Der kan ikke ske tilbagebetaling af indbetalt beløb.

Babyfodbold
270 kr. per kvartal.

Babyfodbold er for de mindste fra 0 til 5 år.

Børn og unge (bredde)
890 kr. halvårligt.

Børn og unge dækker alle børne og unge årgange fra U6 til U19 både drenge og pigehold på nær talenthold (se nedenfor).

Talent
1.150 kr. halvårligt

For børn og unge som er så talentfulde at de har brug for ekstra ressourcer i form af bedre uddannede trænere, dyrere dommere og flere materialer.

Seniorer
1.150 kr. halvårligt

Er altid gældende for et halvt år. Seniorer dækker over alle aktive medlemmer som ikke er børne og unge medlemmer.

Der kan ikke tilbagebetales fuldt kontingent for det foranliggende halvår, hvis man ikke er udmeldt hhv. inden 30. juni og 31. december. Dette skal være sket skriftligt og kunne dokumenteres i tilfælde af tvivl.

Rabatformer
Der findes rabatformer i forhold til Søskenderabat samt studierabat. For dette henvises til, at man henvender sig til den kontingentansvarlige.

Indmeldelsesgebyr (éngangsbeløb):
100 kr.

Beløbene bortset fra indmeldelsesgebyr er pristalsreguleret

Brug af billeder på sociale medier og hjemmeside

Når man er indmeldt i B1908 vil der i forbindelse med rapportering af kampe, stævner, træning og andre begivenheder indenfor boldklubbens regi blive taget billeder af hold og enkeltpersoner til brug på klubbens hjemmeside og sociale medier. Dette accepterer man ved indmeldelse. Hvis man ønsker at billeder lagt op på klubbens medier skal slettes skal man rette henvendelse til administrator@b1908.com.

Henvendelse

Henvendelse omkring kontingenter, adresse og spillerecertifikater m.m.:

Bjarne Zepp Christiansen
Mail: bjarnezepp@gmail.com

Udmeldelse

Udmeldelse er først fra en dato, hvor formular for udmeldelse bliver sendt,den findes i ovenstående link. Vi forbeholder os retten til kun at acceptere udmeldelse via online formularen.