Medlemskab

Bemærk at det er meget vigtigt, at du læser indholdet på denne side, således at du er oplyst om Boldklubben 1908´s betingelser for medlemskab. Ved indgåelse af medlemsskab accepterer du disse betingelser. Betingelserne er ikke ens for de forskellige medlemskaber.

(Udmeldelseslink nederst på siden)

Ved indmeldelse betales til enver tid et gebyr. Derefter opdeler vi medlemskaber i flere kategorier som har forskellige betingelser, hvilke kan læses nedenfor:

Seniorer dækker over alle aktive medlemmer som ikke er børne og unge medlemmer.

Der kan ikke tilbagebetales kontingent for det foranliggende halvår, hvis man ikke er udmeldt hhv. inden 20. juni og 20. december. Dette skal være sket skriftligt og kunne dokumenteres i tilfælde af tvivl.

Rabatformer
Der findes rabatformer i forhold til Søskenderabat. For dette henvises til, at man henvender sig til den kontingentansvarlige Bjarne Zepp Christiansen bjarnezepp@gmail.com.

Indmeldelsesgebyr (éngangsbeløb):
100 kr.

Beløbene bortset fra indmeldelsesgebyr er pristalsreguleret

Brug af billeder på sociale medier og hjemmeside

Når man er indmeldt i B1908 vil der i forbindelse med rapportering af kampe, stævner, træning og andre begivenheder indenfor boldklubbens regi blive taget billeder af hold og enkeltpersoner til brug på klubbens hjemmeside og sociale medier. Dette accepterer man ved indmeldelse. Hvis man ønsker at billeder lagt op på klubbens medier skal slettes skal man rette henvendelse til administrator@b1908.com.

Henvendelse

Henvendelse omkring kontingenter, adresse og spillerecertifikater m.m.:

Bjarne Zepp Christiansen
Mail: bjarnezepp@gmail.com

For udmeldelse klik her

Udmeldelse er først fra en dato, hvor formular for udmeldelse bliver sendt,den findes i ovenstående link. Vi forbeholder os retten til kun at acceptere udmeldelse via online formularen.