Klubskifte

Klubskifter

Dette er et emne, som alle bør være opmærksomme på; børn, forældre, trænere og ledere. Så læs venligst, hvad der står på denne side.

B 1908 vil gerne være med til at uddanne landets bedste fodboldspillere og det gør vi efter bedste evne og i de bedst mulige rækker, som vi kan blive indplaceret i. Til og med U15 kan B 1908 være med i de bedste rækker som de helt store danske Ligaklubber.

Efter U15 kan det komme på tale, at de aller bedste spillere eventuelt skal skifte klub for at komme videre med udvikling. Dette er B 1908 bevidste om og samarbejder gerne til spillerens fordel om dette.

Men inden da er der ikke nogen overvejende grund til at skifte klub, hvis B 1908 spiller med i de bedste rækker og kan tilbyde god og udviklende træning. B 1908 prøver gennem Talent projekter at udvikle spillere og vi ved, at mange af vores spillere siden hen bliver meget interessante for de bedste ligaklubber i Danmark og endda også i udlandet.

B 1908 er inden for ungdoms elitefodbold den førende fodboldklub på Amager. Det er en anbefaling fra de bedste fodboldeksperter, at børn bliver så længe som muligt i lokalklubberne.

Kontakt fra andre klubber
Det er ikke tilladt for andre klubber at rette henvendelse til trænere, spillere og forældre i B 1908 uden først at rette henvendelse og spørge om lov til dette hos B 1908´s ledelse. Nærmere specifikt Ungdomsformanden.

Det er i strid med retningslinjer og Holdninger & Handlinger hos DBU. Enhver henvendelse fra andre klubber skal med det samme meddeles B 1908.

Såfremt B 1908 får en henvendelse fra en klub, så bliver denne henvendelse forelagt forældrene. Der kan være undtagelser, hvis det er en klub som gentagne gange har markeret sig som værende involveret i “rovdrift på børnespillere”.

Men henvendelser fra seriøse fodboldklubber med seriøse og dygtige scouts og trænere vil blive præsenteret for forældre.

Først klubskifte fra 15 år
Som udgangspunkt er det ikke fornuftigt at skifte klub før en spiller er mindst 15 år. Samtidigt skal der som udgangspunkt være følgende opfyldt:

  • en klub henvender sig via B 1908´s ledelse. Hvis ikke, er det et faresignal, som man ikke bør undlade at at kontakte B 1908 omkring. Her skal man lytte til den klub og de trænere, som kender barnet bedst.

 

  • en klub kender den spiller, de spørger til efter seriøs scouting gennem flere kampe og en længere periode. Det er tegn på dårlig scouting, hvis en klub spørger på mange spillere og vil have disse til prøvetræning i en længere periode. Der findes projekter, der på useriøs vis indkalder mange prøvespillere år efter år. Dette kan ikke anbefales. Vi har masser af eksempler på, hvor fatalt det kan gå.

 

  • en spiller som skal skifte klub skal kunne indgå i en forventet startformation i den nye klub, som ligger i højere række end B 1908 efter det fyldte 15. år.

 

  • der skal være en klar plan for spillere og en eventuel “Plan B”, hvor spilleren kan se en plausibel vej tilbage til sin barndomsklub.

Hvad er problemet ?
Problemet er, at selv om alle eksperter mener, at børn skal blive i lokalklubberne så længe som muligt og at man på ingen måde kan genkende et rigtigt talent før omkring 16 års alderen, så findes der klubber, som alligevel jager i en meget tidligere alder. Det kan primært skyldes konkurrence samt at nogle klubber ikke har veluddannet personale. Men alle store klubber er DBU Licensklubber og der er meget strenge regler. Selv de store klubbers licener er truet, hvis de overtræder reglerne.

En spiller som bliver flyttet for tidligt og som ikke kan begå sig i en større klub eller højere række, kan miste modet og måske endda helt stoppe med at spille fodbold eller dyrke idræt. Samtidigt kan der ske mange forstyrelser i barnets almene udvikling, uddannelse og hverdag.

Forældre og børn
Mange tror naturligvis, at deres børn lige præcis er den næste store spiller, men man bør lytte til fornuften og ikke lægge pres på at udvikle barnet hurtigere, end det kan forsvares. De som er gode som 12 årige vil også være det som 16 årige, hvis de virkeligt har talentet. Det kan være meget svært at komme for hurtigt afsted og for barnet at skulle komme tilbage i sit gamle miljø i tilfælde af, at det går galt.

Der findes desværre alt for mange eksempler på dette.

B 1908 vil godt opfordre alle forældre til, hvis der er tanker om klubskifte eller kommer henvendelser fra andre klubber, at man med det samme kontaker B 1908 og får en saglig og fornuftig snak og behandling af emnet. Hvis det er bedst for barnet at skifte, så vil vi altid bakke op omkring dette.

Vi er i personlig kontakt med og kender alle cheftrænere og scouts fra de seriøse klubber. Vi har en daglig og ugentlig kontakt med mange af disse.

Husk; vi kender som oftest spillerne bedst.