Indmeldelse

Indmeldelse af børn i B 1908

B 1908 opstarter løbende nye årgange og optager børn og unge som medlemmer. Vi skal bede alle med en sådan forespørgsel om at rette henvendelse på denne mail: administrator@b1908.com .

Vi vil bede om, at man ikke i første omgang ringer til os, men vi vil til gengæld besvare mail løbende og hurtigt på ovenstående mail adresse.

Når man begynder i B 1908 Ungdom, så skal man indmeldes, formular til dette findes i klubhusets kantine. Man kan også melde sig ind på: http://www.supersaas.dk/form/b1908-amager/Indmeldelse.

Personlig behandling af kontigentspørgsmål sker til Bjarne “Zepp” Christiansen på mail: zepp@net.telenor.dk

Medlemskontingent
Børn og unge betaler halvårligt 820 kroner , U Divisioner & Talentafdeling 1100 kroner for medlemsskab af B1908. Kontigent går til drift af klub og omklædningsrum (husleje, vand, varme m.v.), hold- og klubgebyrer til DBU, træner/holdkasse betaling, materialer som bolde, veste, toppe, transporttilskud, tøjtilskud m.v.

Da vi er en forening er vi alle en del af klubben, et fælleskab hvor vi hjælper hinanden og derfor kan vi drive klubben med så billigt et kontingent i forhold til kvalitet i det samlede produkt.

Udmeldelse
Når man vil udmelde sig af B 1908, så skal man gøre dette via dette link http://www.supersaas.dk/form/b1908-amager/Udmeldelse.

Spillercertifikater
B 1908 kan ikke tage ansvar for, at man er i sidste øjeblik med udmeldelse og ønske om at få et spillercertifikat. Det er en klub med frivillige ledere og kan ikke stille op på alle tidspunkter. Vi vil forsøge at hjælpe, så godt vi kan, men husk at være i god tid.

Man kan ikke spille i B 1908, hvis man ikke har spillercertifikat med fra tidligere klub, såfremt man altså ikke er helt ny i klubfodbold.

Spillecertifikater kan samtidigt eller efter udmeldelse bedes udleveret på mail: zepp@net.telenor.dk

Boldklubben 1908 og Børneattester

B1908 indhenter Børneattester på alle trænere og ledere som arbejder med eller via færden er i kontakt med børn under 15 år. Vi følger eksisterende lovgivning på området.

Nedenstende attest skal udfyldes at trænere og ledere, hvorefter den afleveres til klubben.

B 1908 Børneattest