Indkaldelse til ordinær generalforsamling

119

Boldklubben 1908, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

 

Den 2. marts 2020

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes

tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.08

i klubhuset, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2019 og budget 2020
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Ad. Punkt 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være bestyrelsen (formand Jens Henrik Jensen, mail: jenshenrik@mail.dk , tlf. 50 50 82 71) i hænde senest 14 dage før general-forsamling – d.v.s. senest tirsdag den 17. marts 2020.

 

Ad. Punkt 5: På valg er:

Kasserer Thomas Hansen         (villig til genvalg)

Eddie Sømmerly                         (villig til genvalg)

Torben Lund Hansen                  (villig til genvalg)

Lars Trillingsgaard                      (villig til genvalg)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Boldklubben 1908

 

 

 

(Medlemmer der er i restance med kontingent, kan ikke deltage i generalforsamlingen.)