Indkaldelse til ordinær generalforsamling

123

Indkaldelse til ordinær generalforsamling som afholdes tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.08 i klubhuset, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab 2016 og budget 2017

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Ad. Punkt 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (formand Jens Henrik Jensen, tlf. 50508271, mail, susan@post9.tele.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad. Punkt 5: Formand Jens Henrik Jensen (villig til genvalg) Bent Fischer (villig til genvalg)

Morten Seier og Brian Hasseriis er fratrådt i løbet af året og udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller nyvalg af Kenneth (Knæ) Jørgensen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i B1908, den 22. februar 2017