Indkaldelse til ordinær generalforsamling i B1908

105

Boldklubben 1908, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

 Den 1. februar 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.08 i klubhuset, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2017 og budget 2018
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Ad. Punkt 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være bestyrelsen (formand Jens Henrik Jensen, mail: jenshenrik@mail.dk                   tlf. 50 50 82 71) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest tirsdag den 6. marts 2018.

Ad. Punkt 5: På valg er:

Kasserer Thomas Hansen                 (villig til genvalg)

Eddie Sømmerly                              (villig til genvalg)

Torben Lund Hansen                        (villig til genvalg)

Louise Suhr/Søren Lund                   (ønsker ikke genvalg)

Louise Suhr er fratrådt i løbet af året og afløst af suppleant Søren Lund.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Boldklubben 1908