Indkaldelse til ordinær generalforsamling i B1908

126

Kære alle medlemmer.

Som det ser ud lige nu vil det være muligt at afholde årets generalforsamling. Vi må nødvendigvis tage forbehold for evt. ændringer i forsamlingsforbuddet, men en dato er fastlagt og her følger indkaldelsen;

Boldklubben 1908, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.08 i klubhuset, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2019 og budget 2020
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Ad. Punkt 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være bestyrelsen (formand Jens Henrik Jensen, mail: jenshenrik@mail.dk , tlf. 50 50 82 71) i hænde senest 14 dage før general-forsamlingen – d.v.s. senest tirsdag den 25. august 2020.

Ad. Punkt 5: På valg er:

Kasserer Thomas Hansen         (villig til genvalg)

Eddie Sømmerly                         (villig til genvalg)

Torben Lund Hansen                  (villig til genvalg)

Lars Trillingsgaard                      (ønsker ikke genvalg)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Boldklubben 1908, den 14. august 2020.

(Medlemmer der er i restance med kontingent, kan ikke deltage i generalforsamlingen.)