Igen i år har klubbens støttefonde givet store tilskud til klubben.

113

Igen i år har klubbens støttefonde (Vennerne og Søren Erik Jensens fond) givet store tilskud til klubben.

Vennerne:

Vi er meget taknemmelige for jeres støtte. Den er meget vigtigere end i aner.

Vi havde budgetteret med et tilskud til klubben på 40.000 kr., men har haft mulighed for at støtte med 86.000 kr. Samtidig vil vi i B1908’s Venners bestyrelse gerne have lov til at ønske jer en glædelig jul, samt et lykkebringende nytår.

Søren Erik Jensens fond til fordel for ungdommen i B1908:

Fonden, som er under afvikling, har i år støttet ungdommen med kr. 70.000.

Også næste år vil der være en del midler til uddeling, så vi skal igen opfordre ungdomsholdene til at søge. Der kan primært ansøges om tilskud til rejser, ture og stævner. Sekundært til andre formål.

Ansøgning sendes til fondens formand Bent Fischer på mail: bent.fischer@privat.dk

Foreningens bestyrelsen består af Finn Juel Larsen, Henrik Seiersen og Bent Fischer.

Vi vil også ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.