Hvad gør vi i B1908, nu hvor Corona er kommet tæt på igen ?

312

Hvad gør vi i B1908, nu hvor Corona er kommet tæt på?

I den seneste tid er smittetrykket som bekendt steget i Danmark, og Corona er også kommet tættere på os som fodboldklub. Således har vi både set tilfælde af smitte på de enkelte hold, ligesom børn og voksne med gang i klubben er blevet eksponeret for smitte på hhv. skole og arbejdsplads.

Dette har betydet, at vi som klub har taget fornyet stilling til, hvordan vi forholder os og håndterer situationen i klubregi. Dette opslag har til formål at præcisere de nuværende retningslinjer, som er gældende indtil anden udmelding bliver kommunikeret.

Vi er klar over, at vi på nogle områder tolker og forvalter retningslinjer mere strengt, end vejledningerne fra fx Sundhedsstyrelsen og Corona-hotline m.fl. Dette skyldes hovedsageligt to ting

  • Vores Corona-beredskab består, ligesom resten af klubbens aktiviteter, af frivilligt arbejde, og vi vil være sikre på, at vi formår at håndtere situationen, indenfor frivillighedens ramme. Og der vil en striks og enkel tilgang som oftest være lettest at administrere.
  • Vi ligger midt i blandt en række skoler, der hver især håndterer det lidt forskelligt. Og der har vi som klub valgt at lægge os op ad dem med den ”strengeste” håndtering, således at vi ikke som klub underminerer de tiltag, man som skole finder nødvendige og hensigtsmæssige.

Nedenfor har vi skitseret fire hoved scenarier, som pt. vurderes til at være de mest aktuelle at skulle forholde sig til. Der kommer sikkert flere til, og så opdaterer vi her på siden. Det er dog vigtigt for os at påpege, at træner/holdleder har fuldt mandat til at være endnu mere striks, fx ift. aflysning af træning, da de skal kunne se sig selv håndteringen.

Vi henstiller til at alle naturligvis i god stemning følger disse retningslinjer, der er sat i værk for at sikre, at vi kan holde mest muligt gang i fodbolden uden at skulle lukke helt ned igen.

Har du spørgsmål til håndtering, kan du kontakte klubbens Coronaudvalg på ungdomsudvalget@b1908.com.

B1908’s håndtering – 4 scenarier

  1. Én fra holdet / årgangen er blevet smittet med Covid-19

Hvis én fra holdet er blevet testet positiv for Covid-19 eller på anden vis konstateret smittet med Covid-19, så har vi som klub valgt at tolke det som, at alle spillere og trænere betragtes som ’nære kontakter’, uagtet hvornår man sidst har været i kontakt med én eller flere personer på holdet. Det betyder, at alle spillere og trænere hjemsendes, og alle træningspas og kampe aflyses. Dette gælder indtil

  • man er blevet testet negativ*, eller
  • man har været isolation fra fodbold/klubben i 14 dage fra hjemsendelsen blev effektueret.

Det er træner/holdleder, der melder ”karantænen” ud, og når de er klar til igen at modtage spillere og genoptage træning, er det igen dem, som kommunikerer dette.

*Som retningslinjerne er lige nu, kan man vælge at blive testet på 4. dagen, og hvis denne er negativ, må man gerne genoptage fodboldaktiviteterne, så længe man bliver testet igen 2 dage senere, eller man kan vælge at blive testet én gang på 6. dagen. Igen regnes der som udgangspunkt fra hjemsendelsesdatoen.

  1. Èn fra skolen (eller arbejdspladsen) er blevet smittet med Covid-19

Hvis man går i skole med én, som er blevet smittet, så forventer vi, at man agerer på samme måde, som skolen dikterer. Dvs. hvis skolen har sendt klassen hjem i selvisolation i en periode eller til negativ test foreligger, så bliver man også væk fra fodbold. Og når du er klar til at gå i skole igen, så er du naturligvis også velkommen tilbage i klubben og til fodbolden. Træner/holdleder bedes underrettet herom, men der er ikke krav om yderligere tiltag ift. resten af holdet og klubben, ligesom der ikke er pligt til at informere videre herom.

  1. Jeg har symptomer på Covid-19

Hvis du, eller dit barn, som spiller har symptomer på Covid-19, så skal du følge de gældende retningslinjer ift. at kontakte læge, blive testet og gå i isolation. Træner/holdleder bedes underrettet herom, men der er ikke krav om yderligere tiltag ift. resten af holdet og klubben, ligesom der ikke er pligt til at informere videre herom.

Er din test positiv, så informeres træner/holdleder, så tiltagene under punkt 1) kan sættes i kraft. Hvis din test er negativ, og når du ellers er klar til at gå skole igen mv., så er du naturligvis også velkommen tilbage i klubben og til fodbolden.

  1. Jeg er på anden vis end fodbold ’nær kontakt’ til én, som er smittet med Covid-19

Hvis du er nær kontakt til én, der testet positiv for Covid-19 eller på anden vis konstateret smittet med Covid-19, fx i din husstand eller anden fritidsaktivitet, så forventer vi, at man følger de nuværende retningslinjer fra fx Sundhedsstyrelsen, herunder ”Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen…”, og gå i selvisolation indtil da. Se mere på sst.dk, hvor der også er information om isolation vs. test for børn under 12 år mv.

Det vil sige,

– at som ’nær kontakt’ ved andet udover fodbold, så skal myndighedernes vejledning følges

– at som ’nær kontakt’ ifm. klubben/holdet, så følges retningslinjerne under pkt. 1 ovenfor

Er din test positiv, så informeres træner/holdleder, så tiltagene under punkt 1) kan sættes i kraft. Hvis din test er negativ, og når du ellers er klar til at gå skole igen mv., så er du naturligvis også velkommen tilbage i klubben og til fodbolden.

Som et ekstra tiltag har vi valgt at lukke omklædningsrum og det store mødelokale. Foreløbig i denne og næste uge med.

Coronaudvalget/Bestyrelsen