B1908 afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019

86

Boldklubben af 1908, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

Den 6. februar 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.08

i klubhuset, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2018 og budget 2019
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Ad. Punkt 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være bestyrelsen (formand Jens Henrik Jensen, mail: jenshenrik@mail.dk , tlf. 50 50 82 71) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – d.v.s. senest tirsdag den 12. marts 2019.

Ad. Punkt 5: På valg er:

Formand Jens Henrik Jensen          (villig til genvalg)

Britta Hansen                                (villig til genvalg)

Kenneth ”Knæ” Jørgensen              (villig til genvalg)

Bent Fischer                                  (villig til genvalg)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Boldklubben af 1908