Fra klubbens side skal der lyde en meget stor tak til støtteforeningen B.1908’s Venner.

211

B.1908’s Venner (eller som vi kalder dem nu – ”Vennerne”) har igennem en meget lang årrække støttet klubben – og hvad skulle vi gøre uden Vennerne – ja det er et godt spørgsmål.

Den 17. januar 1945 samledes en kreds af medlemmer fra B1908 og den 24. februar 1945 blev støtteforeningen stiftet. Ophavsmanden til denne gode ide var Ejner Jensen ”Basse”, og formålet var at skabe mulighed for at hjælpe B1908, når det kneb. Tiden har vist at ideen var berettiget.

”Vennerne” har gennem rigtig mange år støtte klubben økonomisk, det være sig tilskud til klubhusvedligeholdelse, indkøb af inventar, materialer, aktiviteter o.s.v. Rigtig mange ungdomshold har også modtaget støtte til ture, rejser og stævner. Det er temmelig mange penge klubben igennem årene har modtaget fra ”Vennerne”.

”Vennerne” og er også meget aktive, de afholder f.eks. bankospil på udvalgte mandage i klubhuset:

Programmet for vintersæsonen er netop offentliggjort med følgende datoer: 14/10-2019, 4/11-2019, 2/12-2019, 16/12-2019, 13/1-2020, 3/2-2010, 2/3-2010, 21/3-2020. Selve bankospillet starter kl. 19.08, men dørene åbnes allerede kl. 17.30.

I sommerperioden finder vi ”Vennerne” til 1. holdets kampe på stadion hvor de står for drikkevarer og pølser m.v. I løbet af året afholder ”Vennerne” desuden forskellige sociale sammenkomster.

Stor tak til bestyrelse og de aktive i foreningen, men også stor tak til de mange medlemmer af ”Vennerne”, som støtter økonomisk.

Det er meget billigt at være med i ”Vennerne” det koster kun kr. 250 om året (kr. 150 for pensionister).

Tak kære ”Venner”.

B1908’s bestyrelse