Der sker en masse i klubhuset

232

Vores nye forpagter (Lene) er i fuld gang med at blive færdig med indretningen, og forventer at have de sidste ting på plads omkring den 1. Februar. Samtidig er “Røde” igang med oprydning og istandsættelser af mødelokaler m.v. – som det fremgår af vedlagte billeder. Det ser rigtig godt ud. Tusind tak til “Røde” for en meget stor indsats – og vi glæder os til at forpagteren kommer helt på plads.