Der er altså fortsat temmelig restriktive krav til alle trænere og os som klub, men vi nærmer os så absolut mere normale tilstande.

124
Så fik vi gennemlæst fornyede DBUs Corona-regler samt den opdaterede protokol, og det betyder, at vi i B1908 nu er klar til yderligere genåbning med følgende kommentarer:
Generelt
 • Udgangspunktet er fortsat at DBUs Corona-regler og protokol følges nøje, og alle trænere skal have gennemlæst disse, førend ændringer til træning og afvikling af træningskampe kan iagttages. Link til begge dele er nederst i dette opslag.
 • Retningslinjerne for færdsel i klubben er stort set uændrede. Dvs. at klubben fortsat er lukket for andre end trænere, bestyrelsen, UU og Corona-ansvarlige. Undtaget herfra er de hold, som har arrangeret afslutning med Madhuset 8’erne. Der følges de på dagen udstukne regler fra Lene og Thomas.
 • Med henvisning til rejsevejledninger fra regeringen og udenrigsministeriet skal personer, der efter 15. juni har rejst til andre lande end Island, Norge og Tyskland gå i 14 dages selvkarantæne. Vi henstiller til, at I trænere håndhæver dette, såfremt I bliver bliver opmærksomme på spillere, som har været af sted.
 • Tag fat i jeres Corona-vejleder, hvis I har spørgsmål.
Træning
 • Træning kan nu gennemføres i grupper med op til 50 personer på samme bane. Definitionen af “en bane” er uændret.
 • Forældre må gerne hjælpe til på stationer mv, men det kræver naturligvis børneattester.
 • Der er ingen ændringer til håndtering af materialer og rengøring mv.
 • Se desuden DBUs protokol.
Kampe
 • Der kan nu arrangeres og afvikles (trænings)kampe; igen skal det ske iom. DBUs protokol.
 • Kampe skal afvikles uden tilskuere, og I trænere bedes informere forældrene på jeres respektive årgange herom. I praksis betyder det, at forældre ligesom til træning ikke har adgang til anlægget ifm. hjemmebanekampe.
 • Udskiftningsområder skal markeres tydeligt, og hvert hold skal som udgangspunkt foretage udskiftning fra hver sin side af banen
Der er altså fortsat temmelig restriktive krav til alle trænere og os som klub, men vi nærmer os så absolut normale tilstande.
DbH Bestyrelsen og UU
1. Link til DBUs Corona-regler og FAQ
2. Link til opdateret DBU protokol, der bl.a indeholder regler for kampafvikling