DBU københavn har afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde

53
DBU københavn har afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 37 klubber var mødt op. B1908 var repræsenteret ved formand Jens Henrik Jensen og bestyrelses-medlem Torben Lund Hansen.
Bestyrelsen i DBUK blev genvalgt og blev bemyndiget til at arbejde videre med et reformforslag af breddefodbolden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor det skal til afstemning.