Bestyrelsen

formand.henrik.jensen.b1908

JENS HENRIK JENSEN
Telefon: 
50508271
Mail: jenshenrik@mail.dk

Jens Henrik har det overordnede ansvar for bestyrelsen og 1. senior. Han spiller selv fodbold hos vores Super Masters

kasserer.thomas.hansen

THOMAS HANSEN
Telefon:
22813030
Mail: thomas@b1908.com

Thomas har det overordnede ansvar for økonomien. Han er samtidigt aktiv som leder omkring flere hold i Pigeafdelingen samt ikke mindst i Baby Fodbold.

null

BENT FISCHER
Telefon:
20 35 1908
Mail: bent.fischer@privat.dk

Bent har ansvaret for 2. og 3. Senior. Samtidigt ansvar for driften af klubhus og samarbejde med forpagter. Sidder i DBU København Turneringsudvalg og brugerbestyrelsen i Sundby Idrætspark.

eddie.sømmerly

EDDIE SØMMERLY
Telefon:
27888909
Mail: eddiesommerly@gmail.com

Eddie er leder af Pigeafdelingen og er med omkring flere hold. Dertil er han leder i Babyfodbold afdelingen.

torben.lund.hansen

TORBEN LUND HANSEN
Telefon:
 Ikke oplyst
Mail: torbenlundhansen@gmail.com

Torben er leder i Ungdomsafdelingen og en del af Ungdomsudvalget. Herudover er Torben bestyrelsens bindeled til AC Amager Academy.

null

Johnny DEX Pedersen

Telefon: 22 56 61 11
Mail: seiersen.pedersen@hotmail.com

Dex er leder i ungdomsafdelingen og en del af Ungdomsudvalget.

Bestyrelsen i Boldklubben af 1908 har i henhold til vedtægterne den overordnede ledelse og ansvaret for:

  • Klubbens daglige ledelse.
  • At tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Københavns Kommunes retningslinier. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for generalforsamlingen.
  • Den samlede økonomi.
  • Afholdelse af bestyrelsesmøder mindst fire gange årligt, og når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Mødet indkaldes med mindst 7 dages varsel.
  • Ledelse af klubbens personale på anlæg og kontor.