B1908 Strategi-workshop

236

Bestyrelsen og ungdomsudvalget arbejder i disse dage på at formulere en langsigtet strategi for klubben. Det er et arbejde som klubben gør sammen med DBU som for et symbolsk beløb stiller deres klubrådgiver Hans Vixø til klubbens disposition i 30 timer for at hjælpe os med at strukturere arbejdet og formulere de konklusioner vi forhåbentlig når frem til.

Første del af arbejdet bestod i en strategi workshop hvor der blev arbejdet med begreber som Mission, Forventninger og Værdier.

Alle medlemmer i arbejdsgruppen var på forhånd blevet bedt om at svare på at spørgeskema der handlede om hvad de mente var vigtige arbejdsområder for klubben.

Værdigrundlag, Organisation, Sportsligt, Governence Økonomistyring, Kompetenceudvikling, Faciliteter, It og Kommunikation og Samarbejdspartnere var blandt de strategiske arbejdsområder der blev taget udgangspunkt i.

Hans Vixø fra DBU leder slagets gang og sørger for der bliver noteret, truffet beslutninger og refereret. Det gør han på en meget fornem visuel vis i form af hans kendte notes plancher.

Næste møde afholdes i starten af næste måned hvor vi skal se på hvordan klubben kan bygge en organisation op omkring det strategiske områder vi mener er de vigtigste for B1908.

Arbejdsgruppen består fra bestyrelsen

Formand Jens Henrik

Kasserer Thomas Hansen

Bent Fischer

Torben Lund Hansen som er initiativtager til Hans Vixø processen

Eddie Sømmerly

Derudover deltager

Emil Thygesen

Simon Jarlskov

Louise Suhr

Dex

Knæ

og

Michael Kok