B1908 – Retningslinjer for træning under Corona

82

For god ordens skyld offentliggør vi lige reglerne her på hjemmesiden, alle trænere er informeret via klubbens andre kommunikationsmidler, FB o.s.v.

Bemærk,

Baneplan Sundby Idrætspark (B1908 og Fremad Amager) Dette er en fb-gruppe

Vi henstiller til at mål ikke flyttes rundt.

 • Klubbens Corona ansvarlige er nu Torben Lund Hansen

HUSK

 • B1908 – Retningslinjer for træning under CoronaAt læse vores retningslinjer; særligt afsnit vedr. klarmelding og minimumsinformation til forældre
 • At tage fat på én af klubbens Corona-vejledere, hvis du er i tvivl om noget, snarere end at fortolke på regler og retningslinjer selv.

Håber snart vi ses på banerne igen!

Dbh UU”


B1908 – Retningslinjer for træning under Corona

Så kan vi endelig komme i gang. Før du kan træne skal du læse dette igennem OG melde klar til enten Kok, Simon, Eddie, Nikolaj eller Jens-Henrik. Det er således ikke muligt at sætte i gang uden at have fået et okay fra en af de fem.

I dette skriv følger informationer om, hvordan vi i B1908 håndterer igangsætningen af træningsaktiviteter. Det er jo ret mange ændringer og nye rutiner, så giv jer gerne god tid til at få organiseret det på en tryg måde for Jeres årgang. Det er næppe afgørende for børnenes endelige udvikling om der går en dag eller to mere før de igen kan træne.

B1908 igangsætter og gennemfører træning fuld overensstemmelse med myndighedernes og DBUs retningslinjer. Tingene udvikler sig hele tiden, og der vil helt givet komme ændringer undervejs, da DBU / KBU løbende ser på reglerne, så det er vigtigt at du også selv holder dig opdateret og gerne igennem klubbens Corona-vejledere.

Det er naturligvis vigtigt, at alle respekterer vores fælles håndtering. Der er som bekendt risiko for store bøder til enkeltpersoner, hvis ikke reglerne overholdes og klubben bringes i miskredit. Er du i tvivl om noget, så spørg først.

Praktisk information

Træning starter pr. onsdag d. 13. maj 2020

– Alle anlæg er åbne – kunst baner kun for foreninger – ikke private. De må bruge græsset. Du er privat person med mindre der er tale om en organiseret træning i klubregi. Så ingen brug af kunst til private småkampe eller lignende.

 •  Klubbens overordnede Corona ansvarlige er Torben Lund Hansen

Klubbens Corona vejledere er:

 •  Alle herre senior hold -> Jens Henrik (50508271)
 •  Alle AT-hold -> Nikolaj (26 17 24 01)
 •  Øvrige drenge UU-hold -> Michael Kok (29 63 85 52) og ”Røde” (42 30 19 08)
 • A lle pigehold, inkl. damesenior Eddie (27 88 89 09) og Simon (21 41 60 71)
 • Desuden vil Anne Porskær (25 15 00 39) være til stede på anlægget mandag og torsdag

Klubhuset og området i gården efter porten er lukket for alle andre end trænerne, Coronaansvarlig/vejledere, Bestyrelsen og UU. Det er afgørende at dette respekteres. Området ved klubhuset er begrænset og forsamlings forbuddet kan hurtigt blive overtrådt.

 • Omklædningsrum, taktiklokale, toiletter og klubhus er lukket af og kan ikke bruges. Hvis spillerne alligevel skal lave bummelum må de køre hjem og så vende tilbage. Meddel gerne forældre at børnene forventes at møde frem uden behov for toiletbesøg.
 • Materialerum og grøn container samt omklædning 1 og 2 er åben mandag – torsdag ifm. almindelige træningstider.

-Første træner i klubben åbner alle 4 døre og sætter på hængsel (hvis ikke allerede Lene har åbnet). Sidste træner lukker og slukker.

– Ingen træning for personer i risikogrupper. Dette gælder også trænere.

– Baneplanen er gældende.

– Alle hold melder sig ”klar”, førend træning igangsættes -> Se afsnit ”Klarmelding” nedenfor.

Før, under og efter træning

Før træning

Kun trænerne har adgang til materialer, og for at sikre behørig afstand må der kun være person ad gangen i container og materialerummet, så kom i god tid.

– Træning skal ske i grupper á maks 10 personer, incl. 1 voksen (Voksen betyder i B1908, at man allerede er træner på det pågældende hold og min. 18 år (aldersdispensation kan gives af UU). Dvs. ingen ”forældremedhjælpere” uden børneattest mv.

– Grupperne skal dannes før træning, og spillere / forældre skal informeres herom. Udgangspunktet er, at grupperne skal gælde mindst én uge ad gangen. Det er klubbens klare holdning, at man bruger kampklar eller lignende for til- og afmelding til træning, og at der kun er træning for dem, der aktivt har meldt sig til. Derved kan man planlægge træning og holdinddeling i god tid. Brug fx kampklarindstilling at spilleren stiller sig ”til rådighed” ligesom til stævner, så træneren forud for træning har udtaget den enkelte træningsgruppe i et givent tidsrum.

– Hvis der ikke er nok trænere til korrekt gruppeinddeling af hele årgangen, må man opdele i mindre træningsintervaller og træne forskudt indenfor baneplanen.

– Hvis man har flere grupper end man har baneplads, må man opdele i mindre træningsintervaller og træne forskudt indenfor baneplanen eller evt. tage ledige græsbaner i brug.

– 1 sæt materialer pr. hold/gruppe. Hvis der trænes forskudt, skal man have et nyt sæt til næste hold. Materialer dækker bolde, kegler, toppe, små mål, stiger m.m.

– Alle spillere skal medbringe egen drikkedunk med navn på.

– Samtlige årgange får udleveret sprit dunk / forstøver, som trænerne tager med på banerne og sørger for, at alle spritter hænderne af, inden træning igangsættes. Børnene skal desuden også have vasket hænder hjemmefra lige inden træning.

Under træning

Optegning af baner

 • Græsbanerne er opdelt i 5 mandsbaner, hvor der kan være ét hold á 10 personer pr. bane
 • På 11-mands kunst kommer der enten midlertidige kridtstreger eller markering med kegler og minebånd. Dette afklares i løbet af onsdag og torsdag. Indtil da skal der aftales med Michael Kok hvor og hvordan der så kan trænes – der er græs nok til alle.
 • På 5-mands kunstbanerne må der være ét hold á 10 personer pr. bane.

Ingen forældre i klubben og ingen forældre på anlægget, gælder både kunst og græs

Efter træning

Vis hensyn og hold afstand, når banerne forlades.

Bemærk, at ”gangbroen” mellem græs og Sundbyvestervej er ensrettet, så andre udgange fra græsset skal benyttes, fx i hjørnet langs Højdevangen. Hvis der er ”frit”, kan trænere, som skal i klubben med materialer, gå denne vej.

– Klubben har organiseret afvaskning af bolde og kegler; dvs. kegler, toppe og pandekager. Efter træning kan bolde og kegler stilles i omklædning 1 hvorefter de vil være klar i bur/skab til næste træning. Alle andre materialer end bolde og kegler skal træneren selv vaske af i omklædning 2 efter træning samt stille på plads. Dvs. 3-mandsmål, stiger, bukke m.m.  Der vil kun være afvaskning ifm. holdets normale træningsdage mandag – torsdag. Hvis der arrangeres træning på andre hverdage eller i weekenden, skal træneren selv sørge for afvaskning. I tillæg skal man så også være forberedt på, at materialerne fra sidste træning måske ikke er klargjort endnu.

Klarmelding og tjekliste

Klarmelding betyder, at alle trænere skal kontakte klubben før træning igangsættes. Klarmelding sker til:

– Alle herre senior hold -> Jens Henrik (50508271)

– Alle AT-hold -> Nikolaj (26 17 24 01)

– Øvrige drenge UU-hold -> Michael Kok (29 63 85 52)

– Alle pigehold, inkl. damesenior Eddie (27 88 89 09)

Tjeklisten for klarmelding er:

– Der er styr på B1908s retningslinjer og DBUs protokol

– Der givet information til forældre (se nedenfor)

– Der er holdinddeling og for ATs vedkommende gælder desuden for AT14 og AT15, at også FA skal have styr på deres retningslinjer og DBUs protokol

Information til forældre (minimum):

– B1908 har igen åben for fodbold træning i overensstemmelse med DBUs protokol og klubbens egne retningslinjer for håndtering.

– Der åbnes op hold for hold, når trænerne har meldt klar og fået ok fra klubben.

– Klubben og klubhuset er lukket for alle. (Der er også lukket for toiletterne).

– Vi må max træne 10 personer sammen inkl. 1 voksen træner. På vores hold har vi derfor inddelt spillerne i følgende grupper (Dette lægger op til faste grupper, nogle børn kommer ikke hver gang):

o Gruppe 1:

o Gruppe 2:

o Gruppe 3:

o Gruppe 4:

o Gruppe n:

– Vi træner xxxdag og xxxdag, kl. 16.30-18.00 på gl. kunst / ny kunst / græsbane xx

– Der er ikke adgang for forældre på anlægget under træning; hverken på kunst eller på græs.  (Dvs. at forældre ikke kan se på børnenes træning.)

Hovedreglen er, at børnene selv ankommer til anlægget, plan B er at følge med en holdkammerat.

Hvis transport fra forældres side er nødvendigt, skal aflevering og afhentning skal ske i lighed med retningslinjerne på skolerne. Dvs. i god afstand fra klubben, fx ved Sundby Bad og med kortest mulige stop.

 • Alle spillere går selv til og fra anlægget.
 • På ny kunst (v. Sundbyvestervej) skal den midterste indgang til 5-mandsbanerne benyttes.
 • På græs følges klubbens anvisninger; Fx er gangbroen” mellem græs og Sundbyvestervej er ensrettet, så andre udgange fra græsset skal benyttes, fx i hjørnet langs Højdevangen.
 • Træneren sørger for, at alle spritter hænder af inden træning (hænder skal også være vasket hjemmefra lige inden træning)
 • Alle spillere skal medbringe egen drikkedunk med navn på
 • Der vil ikke være mulighed for at komme på toilettet i klubben før, under og efter træning