B1908 har fået tilsagn om tilskud fra klubhuspuljen – stor tak til Københavns kommune.

93

Bestyrelsen er rigtig glade for at kunne offentliggøre, at Københavns kommune støtter med midler fra klubhuspuljen til udskiftning af varmeanlæg og el-tavle i vort klubhus. Vi modtager kr. 157.400 excl. moms.

Midlerne skal bruges til udskiftning af nedslidt varmeanlæg (omfattende veksler og varmtvandsbeholder m.v.), med henblik på at opnå energibesparelser samt forbedret kapacitet og drift. Der er også midler til en renovering af el-tavlen.

Bestyrelsen går straks i gang med at planlægge arbejderne, som skal være udført i indeværende år.

Fra B1908´s side skal der lyde en meget stor tak til Købehavns kommune.