Ændring i bestyrelsen

77

Brita er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen har taget dette til efterretning og takker for hendes indsats. Suppleant indkaldes ikke da vi snart skal have generalforsamling, hvor nyt medlem til bestyrelsen kan vælges.