Årets generalforsamling.

263

Så fik vi afviklet årets generalforsamlingen under ledelse af Anders Larsen, som blev valgt som dirigent.

Tak til de fremmødte deltagere for en god debat, kritiske kommentarer, ros og ris.

Traditionen tro blev generalforsamlingen indledt med 1 minuts stilhed til ære for afdøde medlemmer.

Så var det formandens tid til at give bestyrelsens beretning hvor han bl.a. havde stor ros til de mange frivillige hjælpere, både administrativt og sportsligt.

Traditionen tro skulle der uddeles 3 vandrepokaler, tillykke til:

Martin Kyster                             årets spiller på 1. senior

Nikolaj Borge                             Gundorphpokalen

Lis og Lene                                Holger Skrøder pokalen

Nikolaj var desværre forhindret og vil naturligvis få overrakt pokalen på et senere tidspunkt.

Årsregnskabet blev fremlagt af kasserer Thomas Hansen. Igen i 2018 kunne bestyrelsen præsenterer et overskud, som efter afdrag på prioritetsgæld udgjorde kr. 151.160. Herefter blev budget for 2019 fremlagt af formanden, udvisende et overskud på kr. 32.427.

Efter genvalg til formand Jens Henrik Jensen og bestyrelsesmedlemmerne Britta Hansen, Kenneth Knæ Jørgensen og Bent Fischer, består bestyrelsen herefter af følgende 8 medlemmer:

Formand Jens Henrik Jensen, Kasserer Thomas Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Britta Hansen, Kenneth ”Knæ” Jørgensen, Bent Fischer, Eddie Sømmerly, Torben Hansen og Lars Trillingsgaard.

Søren Lund blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Som revisor Kreston CM og som intern revisor Erik Rywarll Jensen (Rylle).

Under sidste punkt på dagsordenen bad Vennernes afgående formand Jan Erik Nielsen om ordet og meddelte, at støtteforening Vennerne havde besluttet at yde klubben et tilskud på i alt kr. 60.000 – øremærket til ventilation i pavillon, nye tagrender, gardiner og grønne planter. Hvilket naturligvis affødte stort bifald. Fra bestyrelsens side skal der lyde en meget stor tak til Vennerne.

Traditionen tro var der efter generalforsamlingen lodtrækning på målaktierne, som offentliggøres senere, og så var det tid til at tænde for Tv’et og følge landskampen – og ja – vi hyggede os meget de sidste 10 min.

Fyldestgørende referat fra generalforsamlingen vil naturligvis blive lagt på hjemmesiden på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen